Βιογραφικό

Ο Νίκος Μιχαλοδημητράκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει ειδικευθεί στη Μαιευτική - Γυναικολογία στην Αθήνα, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία.

Είναι κάτοχος δύο (2) Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών :

  • «Κλινική και Εργαστηριακή Ιατρική» με ειδίκευση στην Τοξικολογία και Διπλωματική Εργασία στα «Φάρμακα και Κύηση» της Ιατρικής Σχολής, Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • «Γυναικολογική Ενδοσκοπική Χειρουργική» με Διπλωματική Εργασία στη «Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αuvergne , Clermont – Ferrand, France

Ενώ οι εξειδικεύσεις του είναι

  • Στην Ενδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική, [Λαπαροσκόπηση και Υστεροσκόπηση] (Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αuvergne , Clermont – Ferrand, France)
  • στο Γυναικολογικό και Μαιευτικό Υπερηχογράφημα (Aρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρικής Σχολής Αθήνας)
  • στην Κολποσκόπηση (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
  • στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση (The Leeds Teaching Hospitals, NHS Trust, UK)
  • στον Οικογενειακό Προγραμματισμό (Diploma of Faculty of Family Planning, UK)
  • στις Κυήσεις Υψηλού Κινδύνου (The Leeds Teaching Hospitals, NHS Trust, UK)
  • στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στη Μαιευτική (The Leeds Teaching Hospitals, NHS Trust, UK)
  • στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής στη Μαιευτική (ΑLSO® - Advanced Life Support in Obstetrics)

Τέλος, συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή Συνέδρια με Παρουσίαση Ανακοινώσεων.